Thứ Ba, ngày 23 tháng 8 năm 2016

MONG MANH ĐIỀU ƯƠC

Đêm nay
Điều ước đơn côi
Sông phố Hội
 lang thang
Chùm hoa nến
Gửi theo hoa
Chút mong manh
Định mệnh
Lung linh ngọn đèn
Rưng rức dưới
Trời đêm...
HBTThứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2016

Giùm

Hỏi dùm ta chốn cũ có còn không
Lỡ hẹn rồi mà không quay về nữa
Thôi thì để mình ta nhóm lửa
Để mình ta khờ khạo với thu tàn
HBT

Thứ Tư, ngày 10 tháng 8 năm 2016

Lớp 12a lại gặp nhau

và chúng mình quen với nỗi xa trông
Quen với việc thắp ước mơ
Và đợi một người cũ xưa quay về nhóm lửa