Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

Status hay
XỨ NGƯƠI

Chiều phố người quá đỗi chơi vơi
Ngồi đếm bước chân trong
Trùng trùng tha thiết...
Gió rong chơi cuối ngày biền biệt
Lá vàng đâu, cũng vắng giữa chiều tà
HBT

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

Chiều phố

Chiều phố xá sao điệu buồn giống quê
Xa rồi một thuở đam mê
Bóng thời gian đã ngả màu thiên thu
HBT 15.8.2017

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Gửi cho con

Mặt trời không chỉ mọc ở phương đông mà còn mọc ở nơi nào mà ý chí niềm tin của các con hướng đến!
HBT